JT 27-5 UAV/Dronedeteksjonsradar

  • JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar

    JT 27-5 UAV/Dronedeteksjonsradar

    Det tredimensjonale sikkerhetssystemet JT 27-5 UAV/Drone Detection Radar søker og finner mål innenfor en radius på 5 kilometer fra det.Systemet finner automatisk målet og analyserer dets flyegenskaper for å evaluere trusselen fra målet.Og systemet tildeler automatisk elektro-optisk utstyr for å spore og identifisere høyrisikomålene.Ved å kombinere input fra radar og elektro-optisk utstyr, dannes høypresisjonsdata for målposisjon for å gi presis veiledningsinformasjon for anti-UAV-utstyret.Den realiserer målposisjonering på kartet, og har banevisnings- og avspillingsfunksjoner.Posisjonering inkluderer visning av målavstand, posisjon, høyde, flyretning, hastighet osv. Registrering av avstand kan være opptil 5 km.Avanserte modaler har lengre detekteringsavstand på opptil 50 km etter kundens forespørsel.