Nøkkelorganforsvarsradar

  • Long Distance Sensitive Key Organ Surveillance Radar

    Overvåkingsradar for langdistansefølsomme nøkkelorganer

    Nøkkelorganforsvarsradaren er basert på kombinasjonen av mekanisk skanning og faseskanning, pulsdopplersystem og avansert aktiv fasekontrollert array-antenneteknologi for å fullføre deteksjon og sporing av mål.TWS-målsporingsteknologien brukes for å realisere kontinuerlig sporing av opptil 64 mål.Radarmålet og videobildedata kobles til overvåkingssystemet via Ethernet og vises på terminalen til overvåkingssenteret.Strukturen til radarsystemet er utformet i samsvar med integrasjonsprinsippet.Alle kretsmoduler og antenner er installert i radomen.Radomen beskytter hvert delsystem mot regn, støv, vind og saltsprut.